Privacyverklaring Tekstbureau Dorinda

In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Tekstbureau Dorinda en bezoekers van de website www.tekstbureaudorinda.nl.

Tekstbureau Dorinda, gevestigd aan de Dr. Sloetlaan 49, 1391 CN  ABCOUDE en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71330763, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je bellen naar +31 (0)6 14748710 of mailen naar info@tekstbureaudorinda.nl.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tekstbureau Dorinda verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: de bedrijfsnaam van het bedrijf waarvoor je werkt, inclusief adresgegevens en bankrekeningnummer, jouw telefoonnummer en je e-mailadres bij dit bedrijf, je voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum en overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch.

Bij het versturen van een contactverzoek via onze website wordt gevraagd om je naam en je e-mailadres, en om de naam en het telefoonnummer van het bedrijf waarvoor je werkt.

Als je onze website bezoekt zonder contactgegevens achter te laten, kunnen wij toch informatie van je verzamelen voor de bezoekersstatistieken, zoals je IP-adres, welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt en welke pagina’s je op onze website hebt bezocht. Deze gegevens worden permanent, maar anoniem bewaard en zullen nooit te herleiden zijn naar jouw persoon of organisatie.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Tekstbureau Dorinda verwerkt jouw persoonsgegevens om via telefoon of e-mail contact met je te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, en voor het afhandelen van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens maakt Tekstbureau Dorinda geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Tekstbureau Dorinda bewaart je persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal vijf jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van je persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Tekstbureau Dorinda verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstbureau Dorinda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te laten sturen.

Tekstbureau Dorinda wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Tekstbureau Dorinda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tekstbureaudorinda.nl.

Cookies

De website www.tekstbureaudorinda.nl van Tekstbureau Dorinda gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020.